Onze Ere leden

André Vogel

Als bestuur van onze mooie kookvereniging hebben we ons teruggetreden bestuurslid Harm Holleman tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 maart jl. voorgedragen voor benoeming tot Erelid vanwege zijn langdurige inzet voor de vereniging.


Vanaf 2007 is hij betrokken geweest bij de oprichting van de kookvereniging De Zilveren Pollepel.

In 2013 is deze kookvereniging gefuseerd met Cuisine Culinaire Schiedam. En is de huidige kookvereniging ontstaan.


Al die jaren, 17 in totaal, heeft Harm Holleman zich op allerlei vlakken ingezet voor de vereniging. Van Bestuurder tot inkoper, chef van een brigade en vooral kwaliteitsbewaker. We zijn hem zeer dankbaar en hopen dat hij nog vele jaren in ons midden zal vertoeven.

De benoeming tot erelid is bij acclamatie goedgekeurd door de ALV!


Harm Holleman